பருவமழை பொய்த்ததால் கிழக்கில் விவசாயிகளுக்கு பாதிப்பு! Share

கிழக்கு மாகாணத்தில் பருவ மழை பொய்த்த­தால், பெரும்­போக நெற்­செய்­கை­யில் ஈடு­பட்­டுள்ள விவ­சா­யி­கள் பெரும் இன்­னல்­க­ளுக்கு முகம்கொடுத்துள்ளனர். நெற்­ப­யிர்­க­ளுக்கு உழவு இயந்­தி­ரத்­தைப் பயன்­ப­டுத்தி நீர் இறைக்­கும் செயற்­பாட்­டில் ஈடு­பட்­டுள்­ள­னர்.


பல பகு­தி­க­ளி­லும் பெரும்­போக வேளாண்­மைச் செய்யை மேற்­கொள்­ளப்­பட்­டி­ருப்­ப­து­டன் மேட்டு நிலங்­க­ளி­லும் நிலக்­க­டலை, சோளன், பயிற்றை என்று உப உண­வுப் பயி­ரி­னங்­க­ளும் செய்கை செய்யப்­பட்­டுள்­ளன.

வட­கீழ் பரு­வப் பெயர்ச்­சிக் கால­மாக இருந்­தா­லும் நெல் விதைத்த காலத்­தில் மழை வீழ்ச்சி கிடைத்­துள்ள போதி­லும், தற்­போது பெரும்­பா­லான நெல்­வ­யல்­கள் விடலைப் பரு­வத்­தில் காணப்­ப­டு­கின்­றன.

வேளாண்­மைக்கு இந்­தப் பரு­வத்­தில் நீரில்­லா­மல் போனால் நெற்­ப­யிர்­கள் கரு­கிப்­போ­கும்.

இந்த நிலை­யில் சிறிய குளங்­க­ளி­லும், வாய்க்­கால்­க­ளி­லும் தேங்­கிக் காணப்­ப­டும் நீரை விவ­சா­யி­கள் உழவு இயந்­தி­ரங்­கள் மூல­மும், நீர் பம்­பி­கள் மூல­மும், வயல்­க­ளுக்­குப் நீர் பாய்ச்சி வருகின்றார்கள்.

Share

எமது மின்னஞ்சல் முகவரி newstamils1@gmail.com

வாசகர்கள் இங்கே கிளிக் செய்யவும்..