பதவி வெற்றிடங்கள் - (NAITA) தேசிய பயிலுனர் மற்றும் தொழிற் பயிற்சி அதிகாரசபை..! Share

NAITA நிறுவனத்தின் பின்வரும் பதவி வெற்றிடங்களுக்காக விண்ணப்பங்கள் கோரப்படுகின்றன. விண்ணப்ப முடிவுத் திகதி: 29.09.2017


பதவி வெற்றிடங்கள் - (NAITA) தேசிய பயிலுனர் மற்றும் தொழிற் பயிற்சி அதிகார

சபை..!

Share

எமது மின்னஞ்சல் முகவரி newstamils1@gmail.com

வாசகர்கள் இங்கே கிளிக் செய்யவும்..